به سایت شرکت نقشه برداری سانا خوش آمدید

پروژه نقشه برداری انتقال آب در 40 کیلومتری تهران

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-37710a9

اهداف طرح:

توضیحات

موقعیت جغرافیایی طرح:

توضیحات

پیمانکار اصلی:

توضیحات

فعالیت های اجرایی طرح:

توضیحات

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: …….

توضیحات